Reglement Running Center West-Vlaams CrossCriterium

 1. Alle veldlopen die opgenomen zijn in de veldloopkalender, door de Vlaamse Atletiek Liga uitgegeven, en die georganiseerd worden door een West-Vlaamse vereniging aangesloten bij de Vlaamse Atletiek Liga komen in aanmerking voor het West-Vlaams CrossCriterium.. Iedereen (van cadet tot master) kan deelnemen aan het CrossCriterium vanaf het moment dat men lid is van een West-Vlaamse vereniging aangesloten bij de Vlaamse Atletiek Liga, en op voorwaarde dat de atleet beschikt over een wedstrijdnummer en de deelname gebeurt in de officiele clubuitrusting. Naast de West-Vlaamse wedstrijden worden ook het Vlaams en Belgisch kampioenschap (masters)  in aanmerking genomen voor de eindstand
 2. De uitgestippelde kalender wordt gepubliceerd op de website van het Provinciaal Comité (www.atletiek-westvlaanderen.be). Eenmaal de kalender is opgemaakt zal die niet meer gewijzigd worden, tenzij een wedstrijd door de plaatselijke organisatie, hetzij door overmacht of om een andere reden, wordt afgelast. Deze kan eventueel door het Provinciaal Comité  vervangen worden uiterlijk op woensdag voorafgaand op de nieuw aangeduide wedstrijd. Indien dit niet mogelijk is, wordt de bewuste wedstrijd uit het West-Vlaams crosscriterium  geschrapt en niet vervangen.
 3. Alle wedstrijden die in aanmerking komen worden herleid naar een deelnemersaantal van 100 atleten zodat iedere wedstrijd even zwaar doorweegt in de eindstand. De puntenberekening gebeurt als volgt : Iedere deelname geeft recht op 100 punten, vermeerderd met het verschil tussen 100 en de behaalde plaats. Voorbeeld : je bent 5e op 20 deelnemers, na herrekening komt dit overeen met 25e op 100 deelnemers. Je krijgt dus 100 punten voor de deelname en daarbovenop 100 – 25 = 75 punten voor de behaalde plaats, totaal 175 punten.
 4. Voor deelname aan het provinciaal kampioenschap krijg je 75 punten extra toegewezen, terwijl deelname aan het Vlaamse en Belgische kampioenschap respectievelijk recht geeft op 25 en 50  extra punten. Atleten die een resultaat neerzetten bij alle West-Vlaamse wedstrijden die in aanmerking komen, ontvangen een bonus van 100 punten.
 5. Een atleet moet aan minimum 5 van de in aanmerking komende wedstrijden deelgenomen hebben om in aanmerking te komen voor het eindklassement. De 5 beste resultaten worden in aanmerking genomen voor het eindklassement per categorie/geslacht. In geval van gelijk aantal punten, is de hoogste individuele score doorslaggevend. Indien daarna nog steeds geen afscheiding is, wordt de prijzenpot evenredig verdeeld.
 6. Masters kunnen slechts in één categorie (Senior OF Master) in aanmerking komen voor het eindklassement . Zij dienen ook in deze categorie hun prestaties neergezet te hebben.
 7. Een atleet mag slechts aan één wedstrijd per dag deelnemen. De korte cross of sprintcross wordt eveneens in rekening genomen.
 8. De tussenstand wordt na iedere wedstrijd gepubliceerd op de website van het Provinciaal Comité (www.atletiek-westvlaanderen.be)
 9. De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen gebeurt op het einde van het atletiekseizoen op vrijdag 21 oktober 2022, locatie nog nader te bepalen. Iedere atleet die in aanmerking komt voor de prijzenpot ontvangt hiervoor een uitnodiging via zijn club. Iedere aanwezige deelnemer die minstens aan 5 wedstrijden deelnam in het afgelopen seizoen komt in aanmerking voor een aandenken, naturaprijs of geldprijs volgens onderstaande verdeling. Indien de atleet niet persoonlijk aanwezig is doet men op deze wijze afstand van de toegekende prijzen.Verontschuldigen via mail naar pcwestvlaanderen@atletiek.be ten laatste 1 week voor de prijsuitreiking (of telefonisch op 0475741758)
 10. Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om atleten die om welke reden dan ook in opspraak komen, of atleten die om welke reden dan ook een (voorlopige) schorsing ondergaan op het ogenblik van de prijsuitreiking, te schrappen uit de eindrangschikking. Deze atleten komen bijgevolg niet in aanmerking voor huldiging en kunnen geen aanspraak maken op bijhorende prijzenpot.
 11. Eventuele klachten of opmerkingen kunnen gericht worden aan pcwestvlaanderen@atletiek.be
 12. Door deelname aan de in aanmerking komende wedstrijden, aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting, neemt het Provinciaal Comité West-Vlaanderen de eindbeslissing, zonder dat hiertegen verhaal mogelijk is.

Wedstrijden seizoen 2021-2022

 • 7 november 2021 : 63ste Jongerencross Waregem – AZW
 • 14 november 2021 : 3e Brugse veldloop – OB
 • 28 november 2021 : Crosscup Roeselare – AVR
 • 16 januari 2021 : PK veldlopen Torhout – HAC (75 bonuspunten)
 • 23 januari 2021 : 17e Westhoekcross Veurne – MACW
 • 13 februari 2021 : KVV Veldlopen Rotselaar (25 bonuspunten)
 • 6 maart 2021 : BK Veldlopen Brussel (50 bonuspunten)
 • 13 maart 2021 : BK Veldlopen Masters Poperinge (50 bonuspunten)
 • 13 maart 2020 : Veldloop van het Hoppeland Poperinge – FLAC

Prijzenpot seizoen 2021-2022

Zowel voor de dames als voor de heren wordt onderstaande prijzenpot, deels cash, deels in waardebonnen, voorzien.

 CADSCHJUNSENMAS
1e plaats30 € + Natura30 € + Natura40 € + Natura60 € + Natura40 € + Natura
2e plaats25 € + Natura25 € + Natura35 € + Natura55 € + Natura35 € + Natura
3e plaats20 € + Natura20 € + Natura30 € + Natura50 € + Natura30 € + Natura
4e plaats15 € + Natura15 € + Natura25 € + Natura45 € + Natura25 € + Natura
5e plaats10 € + Natura10 € + Natura20 € + Natura40 € + Natura20 € + Natura
6e – … plaatsNaturaNaturaNaturaNaturaNatura