Lidgeld 2023-2024 (zonder wedstrijd T-shirt)

– recreanten (volwassenen vanaf 18 jaar, zonder VAL nummer) : € 65 (ook beginners welkom, aangepaste trainingen)

– jeugd tot en met 17 jaar : € 85 (met of zonder  VAL nummer)

– volwassenen vanaf 18jaar : € 120 (VAL nummer)

– start to run: 35 euro (wie nadien lid wil blijven betaalt 30 euro extra na de 10 lessen)

– Ereleden en steunende leden : € 25

na 1 maart van het lopende seizoen krijgt men korting op ledenprijs: lidgeld jeugd : 60 euro, recreanten 40 euro indien men geen VAL nummer nodig heeft

Rekeningnummer KBC BE30 7360 5487 7311 van ABAV-Brugge. Bij betaling van lidgeld verklaart men akkoord te gaan met privacyverklaring en verklaart men medisch geschikt te zijn voor de atletieksport bij ABAV! Klik hier om de Privacyverklaring te lezen. Vragen? Contacteer bestuur.

VAL nummers worden enkel aangevraagd NA betaling van het lidgeld !! Dus leden die willen meedoen aan de crossen (veldlopen) heb een VAL nummer nodig vanaf november, maw ZEKER TIJDIG BETALEN , want daarna moet VAL nummer nog aangevraagd worden !!

Belangrijk :
* Terugbetaling van (een deel van) het lidgeld via ziekenfonds  :
De attesten die u indient worden door de secretaris van ABAV ingevuld en aan u terugbezorgd. Ze kunnen bezorgd worden op het secretariaatsadres of op de donderdagtraining afgegeven worden aan de secretaris Daniel Vantorre ( is dikwijls aanwezig en vult het document onmiddellijk ter plaatse in), of aan Connie Vervaecke of aan Filip Rondelée.

Voordelen van het lidmaatschap

a- Aanvullende verzekering bij loopongevallen (vanaf betaling van het lidgeld)
b- digitale nieuwsbrief
c- Lidmaatschap bij de Vlaamse Atletiek Liga (VAL) waardoor met o.a. korting krijgt op het inschrijvingsgeld van door de VAL erkende loopwedstrijden
Voor officiële wedstrijden is er een verplichte clubuitrusting die te koop is in de club. Zie “clubuitrusting”.
d- Training in groep onder deskundige leiding
e- Prijzen voor jeugd die meelopen in crossen en zomercriterium
f-Prijzen voor volwassenen die meelopen aan criterium
g- Maar vooral : een leuke en aangename sportieve sfeer.