ABAV wil niet alleen een gezonde sportbeoefening aanbieden maar ook dat die door iedereen op een gepaste manier kan worden beoefend.
Om de leden te begeleiden die getuige zijn van onaangepast gedrag ( pesten, discriminatie,…) en iets willen melden of die bemerkingen hebben over de attitude van clubleden hebben we Evelyne François aangeduid als vertrouwenspersoon.

Zij is bereikbaar :
Evelyne François
Coudeveldt 18, 8490 Varsenare
gsm: +32 474 66 83
evelyne.francois@telenet.be