ABAV wil niet alleen een gezonde sportbeoefening aanbieden maar ook dat die door iedereen op een gepaste manier kan worden beoefend.
Om de leden te begeleiden die getuige zijn van onaangepast gedrag ( pesten, discriminatie,…) en iets willen melden of die bemerkingen hebben over de attitude van clubleden hebben we Annick Goethals aangeduid als vertrouwenspersoon.

Zij is bereikbaar :
Annick GOETHALS
Prinses Lilianelaan 12, 8310 Assebroek
gsm: +32 474 533 470
annick@agates.be